Prosinec 2023

Průběh výstavby

Aktuální zprávy ze stavby: provedeno geodetické vytyčení, skrývka ornice, výkopové práce, základové konstrukce, příprava na hydroizolace spodní stavby.