Únor 2024

Průběh výstavby

Vše pokračuje podle harmonogramu. Probíhá výstavba rodinných domů, v současnosti jsou vybudovány sekce C a F do 1. NP včetně stropu, realizují se 2. NP. Ostatní RD jsou ve fázi základových konstrukcí. Byly zahájeny práce na infrastruktuře.