Březen 2024

Průběh výstavby

V rámci výstavby bylo provedeno geodetické vytyčení, skrývka ornice, výkopové práce, základové konstrukce, hydroizolace spodní stavby, vyzdívky nosného zdiva 1. NP, betonáž stropu 1. NP, vyzdívky nosného zdiva 2. NP, betonáž stropu 2. NP, osazení akumulačních nádrží a vsaků, vyzdívky příček 1. a 2. NP. Dále se provádí hydroizolace střechy, hrubé rozvody elektro a ZTI, omítky.