Duben 2024

Průběh výstavby

Aktuálně se provádí vnitřní omítky a fasády, vyzdívky příček 1. a 2. NP, hydroizolace střechy, hrubé rozvody elektro a ZTI, betonáže stropu 1. a 2. NP.