Květen 2024

Průběh výstavby

Na stavbě bylo provedeno geodetické vytyčení, skrývka ornice, výkopové práce, základové konstrukce, hydroizolace spodní stavby, vyzdívky nosného zdiva 1. NP, betonáž stropu 1. NP,  vyzdívky nosného zdiva 2. NP, betonáž stropu 2. NP, vyzdívky příček 1. a 2. NP, hydroizolace střechy, hrubé rozvody elektro a ZTI. Provádí se vnitřní omítky a fasády.