Červen 2024

Průběh výstavby

Stavební práce pokračují dle harmonogramu. Provádí se anhydritové podlahy, vyzdívky nosného zdiva 1. NP, vnitřní omítky a fasády, vyzdívky příček 1. a 2. NP, hydroizolace střechy, hrubé rozvody elektro a ZTI.