Listopad 2023

Průběh výstavby

Aktuální zprávy ze stavby: provádí se skrývka ornice, na objektech C a F byly zahájeny práce na základových konstrukcích.